เราเป็นเว็บไซต์ที่มี นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ของสมาชิก โดยเราจะไม่ขายและจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้กับบุคคลที่ 3 รวมถึงองค์กรอื่นๆ เราจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคุณให้ดำเนินการได้ ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของบริษัทที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรักษาข้อมูล 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มีการใช้เพื่อสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ https://www.v8abcd.com จะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามข้อกฎหมายของประเทศกัมพูชาที่มีการกำหนดไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา 

ความปลอดภัยของข้อมูล 

เราตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังนั้นเองเรื่องของความปลอดภัยจึงมีสิ่งที่มาอันดับ 1 ในการให้บริการของเราด้วยนะมีมาตรฐานในการเก็บรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างดีจะไม่มีผู้ใดสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานการเก็บรักษาขั้นสูงเช่นเดียวกันกับที่ธนาคารและสายการบินใช้กันซึ่งเทคโนโลยีนี้จะป้องกันการโจรกรรมข้อมูล