เงื่อนไขในการใช้บริการกับเว็บไซต์ V8ABC ( Terms and Conditions) การสมัครเข้าเล่นเกมต่างๆที่ทางเว็บไซต์ https://www.v8abcd.com  เปิดให้บริการ การส่งข้อมูลสมัครเข้าเล่นจะถือว่าการตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.การอนุญาตโดยมีข้อจำกัด

ภายใต้ข้อจำกัดของเว็บไซต์ https://www.v8abcd.com สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบัญชีที่ท่านสมัครเข้าเล่นจะไม่สามารถโอนหรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นได้ จะเป็นสิทธิ์ของท่านเพียงคนเดียวเท่านั้น การส่งต่อหรือมอบการเข้าถึงของบัญชีและรหัสผ่านกับบุคคลที่ 3 ถือว่าผิดเงื่อนไขข้อตกลงในการใช้บริการทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะถอนสภาพความเป็นสมาชิกของท่านได้ทัน 

2.การจำกัดความรับผิด 

ข้อมูลในการสมัครสมาชิกรวมถึงหลักฐานในการฝากถอนเงิน จะมีการยึดตามข้อมูลที่สมาชิกในการส่งให้ผ่านทางระบบของทีมงาน ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องการส่งข้อมูล หากเกิดปัญหาใดๆเกิดขึ้นทางเว็บไซต์ขออนุญาตยึดตามหลักฐานที่ได้รับเท่านั้น 

 

3.จำกัดความเสียหาย

ทางเว็บไซต์ https://www.v8abcd.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดต่อบุคคลใดๆในความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ ในการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญซึ่งหมายถึง ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของบัญชีสำหรับการเข้าเล่น ดังนั้นโปรดเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีโดยที่ท่านรู้เพียงคนเดียวและเมื่อ login เข้าเล่นเสร็จเรียบร้อย แล้วให้ทำการ logout ออกโดยทันที

 

4.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลโปรโมชั่นและข้อมูลสำคัญต่างๆที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์ https://www.v8abcd.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

5.จำกัดอายุของผู้ใช้บริการ 

เรายึดมั่นในธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเองสมาชิกที่สามารถเข้าเล่นกับเว็บไซต์ https://www.v8abcd.com  ได้จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หากตรวจสอบว่ามีการใช้ข้อมูลปลอมเพื่อหลีกเลี่ยง ทางเว็บไซต์ขออนุญาต ยุติการทำธุรกรรมทั้งหมดของท่านโดยทันที